Home TubeList Parts Manual TestEquipment

“ÁŽê—p“r4Œ…”ԍ†ŠÇ‚ÆJAN/”Ä—pŠÇ‚Ì‘ŠŒÝŽQÆ Oldtube.com

SP #

JAN/”Ä—p•iŒ^”Ô

—p“r

1201

7E5

1203

7C4

1204

7AB7

1206

7G8

1216

6J6

1217

6BE6

1219

2C51W

1221

6C6

1223

6J7

1225

6L7

1229

932

1231

7V7

1231Z

31Z

1232

7G7

1273

7AJ7

1274

7Y4

1275

5Z3

1280

14C7

1282

7W7

1288

3B7

1291

3B7

1292

3B7

1294

1R4

1299

3D6

1381HQ

6AK5

1603

6C6

1611

6F6

1612

6L7

•ú‘——p - ƒI[ƒfƒBƒI‘шæ“dˆ³‘•ŠÇ

1613

6F6

1614

6L6

1620

6J7

•ú‘——p - ƒI[ƒfƒBƒI‘шæ“dˆ³‘•ŠÇ

1621

6F6

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ƒI[ƒfƒBƒIƒpƒ[ŠÇ

1622

6L6

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ƒI[ƒfƒBƒIƒpƒ[ŠÇ

1631

6L6GB

1632

12L6GT

1634

12SC7

H‹Æ—pEŒR—p“dˆ³‘•ŠÇ

1634

12L8GT

1642

2C21

1644

12L8GT

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ƒI[ƒfƒBƒIƒpƒ[ŠÇ

1649

6AC7

1650

955

1655

6SC7

1657

2050

1659

2A6

1662

3A4

1664

12C8

1665

2050

1852

6AC7

1853

6AB7

2013

6211

2014

6CL6

2050

1657

2050A

1657

2935A

81

3841

80

3871

50

3872

30

3873

32

3921

45

3924

24A

4465

35

4610

36

4611

37

4612

38

5517

CK-1013, 1B48

5556

PJ8

5557

TT-17

5588

6161

5590

401A

5591

6AK5, 403B

H‹Æ—pEŒR—pL‘ш摝•ŠÇ

5603

398A

5632

C3J

5642

SN956

5651

0A3/VR-75

5654

6AK5W, 1220

H‹Æ—pEŒR—pL‘ш摝•ŠÇ

5659

12A6

5660

12C8

5661

12SK7

5664

3631

5667

889RA

5670

2C51, 1219

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ”Ä—p

5679

7A6

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Low Current Rectifier

5684

C3JA

5685

5C21, 6G45

ƒLƒZƒmƒ“-ƒTƒCƒ‰ƒgƒƒ“

5691

6SL7GT

H‹Æ—pEŒR—p“dˆ³‘•ŠÇ

5692

6SN7GT

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ”Ä—p

5693

6SJ7

H‹Æ—pEŒR—p“dˆ³‘•ŠÇ

5720

FG33

5725

6AS6

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Gated ‘•

5726

6AL5

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Detector, Rect.

5727

2D21W

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Relay Control

5731

955

5742

PJ7

5743

PJ21

5749

6BA6W

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - RF or IF ‘•

5750

6BE6W

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Converter

5751

12AX7G

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Voltage ‘•

5755

6SU7GTY, 420A

5759

501R

5762

7C24

5771

356

5814A

12AU7

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ”Ä—p

5824

25B6G

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ƒI[ƒfƒBƒIƒpƒ[ŠÇ

5839

25Z6

5842

417A, 417B

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - L‘ш摝•—p

5844

6J6

Computer

5847

404A

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - RF ‘•

5852

6X5

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Rectifier

5871

6V6GT

ˆÚ“®‘Ì—p - ƒI[ƒfƒBƒIƒpƒ[ŠÇ

5881

6L6/1614

’áŽü”g“d—Í‘•

5894

9903

5910

1U4

5915

6BE6

Computer type

5915A

6BE6

5923

9904

5930

2A3W

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ƒI[ƒfƒBƒIƒpƒ[ŠÇ

5931

5U4WGB

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Rectifier

5932

6L6GWGA, 6L6WGB

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ƒI[ƒfƒBƒIƒpƒ[ŠÇ

5933

807W, 807WA

5933WA

807, 807W, 807WA

5948

1754

5949

1907

5957

E37

5959

E41

5963

12AU7

5964

6J6A

5965

12AV7

Computer type

5977

6K6

5992

6V6GT

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ƒI[ƒfƒBƒIƒpƒ[ŠÇ

5993

6X4

5998

421A

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Series Regulator

6002

OK221

6005

6AQ5

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ƒI[ƒfƒBƒIƒpƒ[ŠÇ

6021

6BF7

6028

408A

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - RF ‘•

6038

1B35A

6045

6J6

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ”Ä—p

6046

25L6GT, KT32

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Relay Energizer

6057

12AX7

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Voltage ‘•

6058

6AL5W

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Detector; Rect.

6059

6J7

6060

12AT7

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ”­U/ƒ~ƒLƒT—p

6061

6BW6

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ƒI[ƒfƒBƒIƒpƒ[ŠÇ

6062

5763

6063

6X4

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Rectifier

6064

6AM6

6065

6BH6

6066

6AT6

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Det, Voltage ‘•.

6067

12AU7

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ”Ä—p

6072A

6AY7

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ƒI[ƒfƒBƒI‘шæ“dˆ³‘•ŠÇ

6073

0A2WA/VR-150

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - “dˆ³ƒŒƒMƒ…ƒŒ[ƒ^

6074

0B2

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - “dˆ³ƒŒƒMƒ…ƒŒ[ƒ^

6075

9907

6076

9907R

6077

9906

6078

9906R

6079

9908

6080

6AS7

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Series Regulator

6083

9909

6084

6SJ7

6085

6SN7GT

6087

5Y3WGTB

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Rectifier

6094

6AQ5

10,000 hour version

6095

6AQ5W

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ƒI[ƒfƒBƒIƒpƒ[ŠÇ

6096

6AK5W

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - L‘ш摝•—p.

6097

6AL5W

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Detector; Rectifier

6098

6AR6WA

6099

6J6WA

6100

6C4WA

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ”Ä—p

6101

6J6WA

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p -”Ä—p

6106

5Y3WGT

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Rectifier

6113

6SL7WGT, 6SL7W

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ’áŽü”g“dˆ³‘•

6117

1B58

6130

3C45

6132

6CH6

6134

6AC7W

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - RF ‘•

6135

6C5WA

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ”Ä—p

6136

6AU6WA

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - RF or IF ‘•

6137

6SK7

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - RF or IF ‘•

6146B

8298A

6155

4-125A, 4D21

6180

6SN7GT

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ”Ä—p

6185

2C51W, 1219

6186

6AG5, 6BC5

6187

6AS6W

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Gated ‘•

6188

6SU7WGT

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - DC ‘•

6189

12AU7WA

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ”Ä—p

6192

6AK6

6197

6CL6, 2014

Computer - Frequency Divider

6201

12AT7WA, 12AT7WB

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ”­U/ƒ~ƒLƒT—p

6202

6X4

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Rectifier

6203

6X4

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Rectifier

6211

2013

6252

9910

6265

6BH6

H‹Æ—pEŒR—p- L‘ш摝•—p

6277

3B28A

6278

C5F14

6288

816

6322

BL25

6333

892

6336

6350

12BH7

6384

6AR6

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Pulse ‘•

6385

2C51

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ”Ä—p

6386

2C51

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Cascode ‘•

6388

443A

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Cold cathode relay

6402

QK303

6405

1640

6444

ESM-48

6485

6AH6WA

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - L‘ш摝•—p

6520

6AS7G

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Series Regulator

6527

2J42

6550

6582

TE35

6626

0A2WA

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - “dˆ³ƒŒƒMƒ…ƒŒ[ƒ^

6627

0B2WA

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - “dˆ³ƒŒƒMƒ…ƒŒ[ƒ^

6660

6BA6, 6BA6W

ˆÚ“®‘Ì—p - RF or IF ‘•

6661

6BH6

ˆÚ“®‘Ì—p - L‘ш摝•—p

6662

6BJ6

ˆÚ“®‘Ì—p - L‘ш摝•—p

6663

6AL5W

ˆÚ“®‘Ì—p - Detector; Rectifier

6664

6AB4

ˆÚ“®‘Ì—p - ”Ä—p

6669

6AQ5A, 6AQ5W

ˆÚ“®‘Ì—p - ƒI[ƒfƒBƒIƒpƒ[ŠÇ

6676

6CB6

ˆÚ“®‘Ì—p - RF or IF ‘•

6677

6CL6

ˆÚ“®‘Ì—p - ƒI[ƒfƒBƒIƒpƒ[ŠÇ

6678

6U8A

ˆÚ“®‘Ì—p - ”­U/ƒ~ƒLƒT—p

6679

12AT7, 12AT7WA

ˆÚ“®‘Ì—p - ”­U/ƒ~ƒLƒT—p

6680

12AU7

ˆÚ“®‘Ì—p - ”Ä—p

6681

12AX7

ˆÚ“®‘Ì—p - Voltage ‘•

6754

TE36, 412A

6829

12AV7

Computer type

6853

5Y3WGT, 5Y3WGTA

6888

TE40

6897

2C39

6913

12BH7

Computer type

6922

6DJ8/E188CC

6928

6AQ5

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ƒI[ƒfƒBƒIƒpƒ[ŠÇ

6939

7645

6968

6AK5

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - L‘ш摝•—p

6979

4X250B

7000

6C6, 1603

7007

6166A

7025

12AX7

’áŽü”g“dˆ³‘•

7025A

12AX7

7027

7034

4X150A

7035

4X150D, 7609

7036

6BE6

Computer - Gated ‘•

7054

12BY7, 8077

7055

6AL5

7056

6CB6

7057

6BZ7

7058

12AX7

7059

6U8

7060

6AU8

7061

12AB5

7119

7137

6J4

7167

6CV5

7184

6V6

7189

6BQ5

’áŽü”g“d—Í‘•

7212

6146

ˆÚ“®‘Ì—p - RF Power Output

7244

6J6

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ”Ä—p

7245A

6J4

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - RF ‘•

7247

12DW7

7308

6DJ8/E288CC

7318

12AU7

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Pulse ‘•

7320

6BQ5

ˆÚ“®‘Ì—p - ƒI[ƒfƒBƒIƒpƒ[ŠÇ

7408

6V6GTA

’áŽü”g“d—Í‘•

7494

12AX7WA

7543

6AU6WA, 6AU6WB

’áŽü”g“dˆ³‘•

7581

6L6GC

7581A

6L6GC

’áŽü”g“d—Í‘•

7700

6C6

7717

6CY5

ˆÚ“®‘Ì—p - ‚Žü”g“d—Í‘•

7724

14GT8

ˆÚ“®‘Ì—p - Detector, Voltage ‘•

7728

12AT7

H‹ÆŒv‘ª—p

7729

12AX7WA

H‹ÆŒv‘ª—p

7730

12AU7WA

H‹ÆŒv‘ª—p

7731

6U8

H‹ÆŒv‘ª—p

7732

6CB6

H‹ÆŒv‘ª—p

7733

12BY7

H‹ÆŒv‘ª—p

7734

6GE8

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - “dˆ³ƒŒƒMƒ…ƒŒ[ƒ^

7738

6AN4

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Class C ‘•

7752

6AS6

7755

6AJ5

7756

6AR6

7803

6FW8

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - Class C ‘•

7867

6EX6

8016

1B3GT

8018

807

8416

6DJ8—ÞŽ—/Ef=12.6V

8425

6AU6

H‹ÆŒv‘ª—p

8426A

12AU7

H‹ÆŒv‘ª—p

8532

6J4

H‹Æ—p–”‚ÍŒR—p - ‚Žü”g‘•

@